Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja

Komunalac d.o.o. povodom predstavljanja projekta u okviru manifestacije

KOMUNALAC D.O.O. POVODOM PREDSTAVLJANJA PROJEKTA U OKVIRU MANIFESTACIJE "LIJEPA NAŠA SAVA"

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

U okviru događanja Lijepa naša Sava, koje se održalo u Županji 20. i 21. svibnja 2016. godine, na posebnom je štandu na savskoj šetnici predstavljen projekt “Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”, koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša “Ulaganje u budućnost”. I upravo savska šetnica bila je, kako je istaknuo voditelj projekta Josip Vrhovac, idealno mjesto za predstavljanje projekta građanima, gdje su na štandu Komunalca d.o.o. Županja bili izloženi promotivni materijali projekta. "U cilju poboljšanja kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar, projektom POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA utjecat će se na poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU. "naglasio je Vrhovac.

aglomeracija županja

PROJEKT „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih i kohezijskih fondova EU, Operativnog programa „Okoliš, prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.